top of page

Administratieve Begeleiding

Price

Vanaf €67,99

Duration

Betaal Nu

Administratieve Begeleiding

Omschrijving van de dienst.

Persoonlijk intakegesprek om de administratieve behoeften van de cliënt of KMO te bespreken.


Het identificeren van specifieke administratieve taken en uitdagingen voor zowel individuele cliënten als de Klein-middelgrote ondernemingen.


Administratieve Ondersteuning voor Cliënten:

✅ Bellen, instanties contacteren en bemiddelen namens individuele cliënten voor diverse zaken.

Aanvragen van attesten en documenten die nodig zijn voor administratieve procedures.

Hulp bij het schrijven en opstellen van communicatie, zowel schriftelijk als telefonisch.

Organiseren en archiveren van administratieve documenten voor overzichtelijkheid en gemakkelijke toegang.


Administratieve Ondersteuning voor KMO's:

✅ Ondersteuning bij het beheer van de administratie, waaronder documentatie en communicatie.

Hulp bij het opstellen van offertes, facturen, en andere zakelijke correspondentie.

Agendabeheer voor het plannen van vergaderingen, afspraken en belangrijke deadlines.

Coördinatie van interne en externe communicatie om de workflow te stroomlijnen.

Afspraken en Overleg:

Opvolging en afspraken maken met betrokken partijen, zoals instanties,

advocaten en juridische professionals, voor zowel individuele cliënten als de KMO.


Begeleiding bij rondetafelgesprekken en overleg

met diverse instanties voor juridische en administratieve zaken.


Juridische Ondersteuning:

Aanvragen doen voor een advocaat en bijstaan in juridisch gerelateerde zaken

voor zowel individuele cliënten als de KMO.


Bijwonen van gerechtelijke zittingen om cliënten en de KMO te ondersteunen en te begeleiden.


E-mailondersteuning:

Aanvullende e-mailondersteuning tussen de afspraken door voor vragen en follow-ups.


Toegang tot Online Bronnen:

Online bronnen en gidsen voor het begrijpen van juridische procedures en administratieve processen voor zowel individuele cliënten als de KMO.


Evaluatie en Afronding:

Evaluatie- en afrondingssessie om behaalde resultaten te bespreken

voor zowel individuele cliënten als de KMO.


Bespreken van verdere stappen en mogelijke vervolgsessies.


Dit pakket is speciaal ontworpen om zowel individuele cliënten als KMO's te ondersteunen bij een breed scala aan administratieve taken en juridische zaken.


Het biedt praktische hulp bij het communiceren met instanties, het aanvragen van documenten en het organiseren van administratie, en ondersteunt tevens de KMO bij het efficiënt beheren van hun administratieve processen. Het doel is om zowel individuele cliënten als KMO's te ontlasten van administratieve lasten en hen te helpen bij belangrijke juridische en administratieve procedures, zodat ze zich kunnen concentreren op hun kernactiviteiten en welzijn.

bottom of page