top of page

Cultuursensetief bemiddeling

Price

Vanaf €89,99

Duration

Betaal Nu

Administratieve Begeleiding

Cultuursensitief Bemiddelen

 

Korte Beschrijving van Dienstverlening:

Ontdek Cultuursensitief Bemiddelen & Rondetafeloverleg bij Consult Op Maat & Co. We erkennen het belang van cultuur in het welzijn van individuen en gemeenschappen.

Onze Diensten:

1. Cultuursensitief Bemiddelen: We pakken conflicten aan met aandacht voor culturele diversiteit.


Bij Consult Op Maat & Co bieden we ondersteuning aan organisaties, huisartsenpraktijken, politie, gerechtbanken, advocatenkantoren, medische instellingen, bedrijven en KMO's bij het oplossen van culturele geschillen en andere complexe vraagstukken. Onze diensten omvatten vraagverheldering, situatieschetsing, dossierbespreking, besluitvorming, toeleiding en bemiddeling. We richten ons op diverse uitdagingen zoals relatie- en gezinsproblematiek, interculturele conflicten, psychosociaal welzijn en intrafamiliaal geweld. Onze aanpak is laagdrempelig, transparant en gericht op het betrekken van de cliënt, patiënt of werknemer bij het proces. We kunnen worden ingehuurd als externe partij om te bemiddelen en begeleiden bij gesprekken en overleggen tussen uw organisatie en uw cliënten, werknemers of patiënten.


bottom of page