top of page
Over Consult Op Maat &Co.png

Over Consult Op Maat & Co

Een decennium van toewijding aan welzijn en preventie: Onze reis begon meer dan tien jaar geleden, gedreven door een diepgaande passie voor psychosociaal welzijn en de overtuiging dat iedereen recht heeft op kwalitatieve zorg. Bij Consult Op Maat & Co hebben we ons vanaf het begin gericht op het aanpakken van complexe welzijnsuitdagingen en het bieden van ondersteuning aan kwetsbare groepen. Ons team, bestaande uit ervaren professionals in de psychosociaal welzijn, heeft door de jaren heen sterke en betekenisvolle relaties opgebouwd binnen de gemeenschap en de verschillende  sectoren.

Our Story

De lancering van Consult Op Maat & Co in 2022, te midden van de wereldwijde pandemie, markeerde een belangrijk keerpunt in onze geschiedenis. De pandemie onderstreepte de kritieke behoefte aan gespecialiseerde en empathische zorg en dwong ons om onze diensten te verdiepen en uit te breiden. We hebben onze expertise gebruikt om geavanceerde psychosociale ondersteuning en preventieve zorg te bieden, niet alleen om de symptomen aan te pakken maar om samen met onze cliënten de onderliggende oorzaken van hun problemen te onderzoeken.

Met een solide basis van meer dan een decennium aan ervaring, zet Consult Op Maat & Co zich in voor het continu verbeteren van onze methoden en technieken. Wij streven ernaar om zowel individuen als organisaties te ondersteunen met geïntegreerde en innovatieve oplossingen die hun veerkracht versterken en hen helpen te floreren, ondanks de uitdagingen die ze tegenkomen.

Onze geschiedenis is een verhaal van groei, innovatie en onwrikbare toewijding aan het welzijn van onze cliënten. Het is een verhaal dat elke dag verder gaat, terwijl wij blijven streven naar het creëren van een wereld waarin psychosociaal welzijn binnen het bereik van iedereen ligt.

Onze Visie

Een veerkrachtige wereld waar psychosociale welzijn binnen ieders bereik ligt

Bij Consult Op Maat & Co is onze visie helder en toekomstgericht: een wereld waar iedereen, ongeacht hun persoonlijke, professionele of culturele achtergrond, toegang heeft tot uitgebreide psychosociale ondersteuning. We zetten ons in om de toonaangevende kracht te zijn in het bieden van toegankelijke en effectieve psychosociale zorg die daadwerkelijk het verschil maakt, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om optimaal te functioneren en te floreren in alle aspecten van het leven.

Onze Missie

Duurzaam welzijn realiseren door samenwerking, welzijn en innovatie

Onze missie bij Consult Op Maat & Co is om integraal en duurzaam welzijn te bevorderen door middel van zorgzame en innovatieve benaderingen. We streven ernaar om de dieperliggende oorzaken van psychosociale problemen aan te pakken door samen te werken met een breed netwerk van deskundigen en organisaties. Hierbij leggen we de focus op het ontwikkelen van gepersonaliseerde interventies die verder gaan dan symptoombestrijding. Wij zijn toegewijd aan het creëren van langdurige positieve impact op de levens van individuen en gemeenschappen, door hen de tools en ondersteuning te bieden die nodig zijn om uitdagingen te overwinnen en hun potentieel volledig te benutten.

Onze Waarden

Empathie en Compassie

Bij Consult Op Maat & Co staat begrip centraal. Wij erkennen de unieke uitdagingen en moeilijkheden waarmee onze cliënten worden geconfronteerd. Ons team zet zich in om elke cliënt met empathie te benaderen, een essentiële pijler die ons in staat stelt effectief te reageren op hun behoeften en hen te ondersteunen in hun persoonlijke groei en welzijn.

Integriteit en Transparantie: Wij geloven in het belang van eerlijkheid en openheid in al onze interacties. Onze integriteit vormt de basis van het vertrouwen dat onze cliënten en partners in ons stellen. We handelen transparant, waardoor we een veilige en betrouwbare omgeving creëren voor iedereen die met ons samenwerkt.

Empowerment: Wij streven ernaar om onze cliënten in staat te stellen hun eigen welzijn te beheersen. Door het bieden van de tools, kennis en ondersteuning, empoweren we individuen om actieve deelnemers te worden in hun reis naar een beter welzijn. Dit stelt hen in staat om veerkrachtig te zijn en autonomie te ontwikkelen in het omgaan met levensuitdagingen.

Respect voor Diversiteit: Consult Op Maat & Co waardeert en omarmt de diversiteit van onze gemeenschap. Wij behandelen iedereen met respect en zorgen ervoor dat onze benaderingen cultuursensitief zijn, waardoor we zorg op maat kunnen bieden die rekening houdt met verschillende achtergronden en levenservaringen.

Professionalisme: Onze professionaliteit is zichtbaar in elk aspect van onze organisatie. Wij handhaven de hoogste normen van ethiek en kwaliteit in onze dienstverlening, wat ons in staat stelt om consequent uitzonderlijke zorg en ondersteuning te bieden.

Innovatie: We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe en betere manieren om onze diensten te leveren. Door innovatie te integreren in onze aanpak, blijven we niet alleen relevant in ons vakgebied, maar ook effectief in het aanpakken van de veranderende behoeften van onze cliënten.

Samenwerking: Samenwerking staat centraal in onze holistische benadering. Wij geloven in de kracht van samenwerken met een breed netwerk van professionals, organisaties en gemeenschappen. Dit stelt ons in staat om uitgebreide en omvattende zorg te bieden die echt een verschil maakt.

Onze Kernwaarden

Betrokkenheid

Onze diepe betrokkenheid bij elk aspect van onze cliënten hun leven is de ruggengraat van onze praktijk. Wij zijn niet alleen zorgverleners; we zijn actieve partners in de reis naar beter welzijn, vastberaden om te ondersteunen, begeleiden en inspireren.

Empathische Aanpak: Bij Consult Op Maat & Co staat empathie aan de basis van elke interactie. We streven ernaar om ons diepgaand in te leven in de situatie van iedere cliënt, wat essentieel is voor het bieden van gepersonaliseerde en effectieve zorg.

Innovatieve Oplossingen: Innovatie is cruciaal in ons streven om de beste psychosociale ondersteuning te bieden. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe methoden, technieken en ideeën om onze zorgaanpak te verbeteren en aan te passen aan de veranderende behoeften van onze gemeenschap.

Duurzaamheid: Duurzaamheid in welzijn betekent voor ons het creëren van langdurige positieve veranderingen die verder gaan dan tijdelijke oplossingen. We richten ons op het ontwikkelen van veerkracht en zelfredzaamheid bij onze cliënten, waardoor ze uitgerust worden om toekomstige uitdagingen effectiever aan te gaan.

Transparantie: Open communicatie en helderheid in al onze processen en beslissingen zijn essentieel voor het opbouwen van vertrouwen. Wij waarborgen transparantie in onze handelingen, beleid en communicatie met cliënten en partners.

Respect voor Diversiteit: Respect voor de unieke achtergrond van elk individu is fundamenteel voor onze praktijk. We erkennen en waarderen de diverse levensverhalen van onze cliënten en zorgen dat onze benaderingen inclusief en respectvol zijn naar iedere cultuur en gemeenschap.

Samenwerkingsgericht: De kracht van samenwerking staat centraal in hoe wij opereren. We geloven dat de beste resultaten worden bereikt door samen te werken met cliënten, hun families, gemeenschappen, en andere professionals in het veld.

 

 

 

 

 

Kenmerken van Dienstverlening bij Consult Op Maat & Co
Innovatie en Samenwerking in Welzijn

 Consult Op Maat & Co zijn innovatie en samenwerking fundamentele pijlers van onze aanpak. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe en betere manieren om onze diensten af te stemmen op de evoluerende behoeften van onze cliënten. Onze integrale benadering van welzijn betekent dat samenwerking centraal staat; we geloven dat we samen sterker staan. Dit wordt weerspiegeld in onze partnerships met een breed netwerk van professionals en organisaties, waaronder psychologen, maatschappelijk werkers, werkgevers, juridische instanties, en zorg- en welzijnsorganisaties, wat zorgt voor een holistische benadering van elke welzijnsvraag.

Plan een consult in voor uitgebreide informatie

bottom of page